قلعه پرتغالی‌ها با پیشینه ای ۵۰۰ ساله

یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری در استان هرمزگان «قلعه پرتغالی‌ها» است که از دوران استعماری پرتغال تعدادی قلعه در سواحل و جزایر جنوبی ایران جای مانده است و امروزه تبدیل به آثار تاریخی ارزشمندی شده[…]