بندرکُنگ کجای ایران پهناور است؟

موقعیت مکانی بندرکنگ وسعت جمعیت شهر تاریخی بندرکنگ یکی از شهرهای شهرستان بندرلنگه است که به لحاظ موقعیت مکانی در شرق بندرلنگه واقع شده و مرز بین این دو شهر یک خیابان مشترک می‌باشد. همچنین[…]